KLIMAAT

ADAPTIEVE

STAD

We krijgen te maken met extremer weer. Langere periodes van droogte worden afgewisseld met grote hoeveelheden regen in korte tijd. In de klimaatadaptieve stad zoeken we naar oplossingen en stimuleren we innovatie in stedelijke gebieden.

Maar hoe werkt dat nou echt, klimaatadaptief ontwerpen, bouwen en inrichten? Hoe zorg je als overheid voor snelle afvoer of berging van neerslag in verhard gebied? Hoe maak je de heetste plekken minder heet of bied je mensen verkoeling in de buurt? Hoe kunnen burgers en bedrijven hun huizen en terreinen aanpassen? Antwoorden op deze vragen komen tot stand in onze drie proeftuinen op The Green Village van de TU Delft.

In de WaterStraat vind je innovaties die wateroverlast en droogte tegengaan. Oplossingen variëren van waterdoorlatende bestrating tot systemen voor buffering en infiltratie. Sommige oplossingen leiden ook tot besparing of hergebruik van water en (bouw)grondstoffen en tot een kleinere CO₂ -voetafdruk. Bijvoorbeeld doordat plaveisel is gemaakt is van restmaterialen. Lees hier meer over de innovaties.

Op het HittePlein hebben innovaties betrekking op het verminderen van hitte en het creëren van verkoeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van verdamping of verneveling van water. Maar ook slim ruimtelijk ontwerp en een uitgekiende toepassing van stedelijk groen houden de stad tijdens hete zomers leefbaar. Hierbij ontstaat al snel een koppeling met het werken aan een gezonder (luchtkwaliteit) en meer natuurlijk (biodiversiteit) stedelijk milieu. Lees hier meer over de innovaties.

In het KlimaatKwartier draait het om verschillende soorten gebouwen. Met welke methoden en technieken ontwerp, maak of renoveer je een rijtjeswoning, flatappartement of kantoorruimte zodat effecten van hitte, neerslag en droogte worden afgezwakt? Hoe kunnen slimme maatregelen op (dak), aan (gevel), in (installaties, binnenruimten), onder (kruipruimte, ondergrond) en naast het gebouw (tuin, erf) een grillig buitenklimaat verenigen met een comfortabel binnenklimaat? Lees hier meer over de innovaties.

Content

Learning community Klimaatadaptatie

Aansluitend op onze proeftuinen en projecten verzorgen wij workshops, masterclasses en andere leervormen. Overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, advies- en ingenieursbureaus, woningcorporaties, gebiedsontwikkelaars, projectontwikkelaars en bouwers leren van elkaar én met elkaar hoe klimaatadaptatie werkt. VPdelta+ geeft hiermee invulling aan een Learning Community Klimaatadaptatie – een leergemeenschap waarin innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt op elkaar aansluiten. Centraal in deze leergemeenschap staan kennisdeling, transdisciplinair leren en de ontwikkeling van nieuw ondernemerschap.

Kom in contact!

Wil je meer informatie over proeven en onderzoeken in proeftuin Klimaatadaptieve Stad of wil je deelnemen aan activiteiten van VPdelta+?

Neem hier contact op met projectleider Thijs de Bruijn

Innovaties