Over VPdelta+

VPdelta+ versnelt het ontwikkelen van kennis en opschalen van innovatie voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

VPdelta+ is het innovatieprogramma voor een klimaatbestendige omgeving van TU Delft Innovation & Impact Centre, Erasmus Centre for Entrepreneurship (EUR) en Kansen voor West II. Samen met andere kennisinstellingen en publieke partners streven wij naar versnelling van het innovatieproces en naar de opschaling en toepassing van gevalideerde technische innovaties in het publieke domein.

Versnelling en opschaling bereiken wij door met partners ondernemers (mkb) te ondersteunen in de ontwikkeling van hun producten en diensten met zowel kennis als middelen. Innovatie heeft plaats in verschillende met partners ontwikkelde proeftuinen en door middel van proefprojecten in het publieke domein.

Een plek om te leren

Hoe komt klimaatadaptatie in alle relevante sectoren van de grond? Een belangrijke voorwaarde voor een maatschappelijke transitie naar een klimaatbestendige leefomgeving is dat beroepskrachten over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische knowhow moeten doorstromen naar onderwijsinstellingen en arbeidsmarkt. Want dan is zowel de huidige als een nieuwe generatie professionals in staat actuele kennis en nieuwe methoden en technieken toe te passen in de eigen beroepspraktijk.

Meet the Team

Marjan Kreijns

Programmadirecteur

Robert van Roijen

Programmamanager VPdelta+

Lindsey Schwidder

Projectmanager Water en Klimaat Innovatie

Thijs de Bruijn

Projectmanager Klimaatadaptatie

Charlotte Struijk

Project Coördinator International Projects

Floor Pino

Projectmanager Klimaatadaptatie en Innovatie

Veronique van der Varst

Projectondersteuner

Bob Hermanns

Communicatieadviseur

Versnelling en opschaling bereiken wij door met partners ondernemers (mkb) te ondersteunen in de ontwikkeling van hun producten en diensten met zowel kennis als middelen. Innovatie heeft plaats in verschillende met partners ontwikkelde proeftuinen en door middel van proefprojecten in het publieke domein.