VPdelta+ Programma Partners

Het creëren van een klimaatbestendige leefomgeving is bovenal een lokaal verhaal. Welke maatregelen werken op de schaal van huizen, straten, buurten en gebieden? Welke functies hebben de bodem- en watersystemen ter plaatse? De hiervoor broodnodige innovatie staat of valt met de doorwerking van nieuwe methoden en technieken in de dagelijkse praktijk van gemeenten, waterschappen, provincies, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven. Onze partners dragen het programma. Zij vertalen maatschappelijke opgaven in kennisvragen, co-financieren proeftuinen en bieden ondernemers ruimte om innovaties op te schalen.

Die ruimte is essentieel. Alleen door samen te experimenten, te reflecteren en van elkaar te leren ontwikkelen ondernemers, overheden en onderzoekers het gezamenlijke vertrouwen dat nodig is voor grootschalige toepassing. Onze publieke partners spelen in dit proces een doorslaggevende rol: als eigenaar of beheerder van ruimte en infrastructuur, als opdrachtgever aan marktpartijen en als aanjager van maatschappelijke vernieuwing.