Innoveren voor een klimaatbestendige omgeving

VPdelta+ versnelt het ontwikkelen van kennis en opschalen van innovatie voor klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving.

Kennis moet stromen

Van straten tot stroomgebieden is het zaak de omgeving aan te passen aan een ander klimaat en extreem weer. Maar hoe leiden goede ideeën en relevante kennis tot bruikbare methoden en technieken? Innovatie is een must, willen we schadelijke gevolgen van hitte, droogte, neerslag, hoge rivierafvoeren en een stijgende zeespiegel kunnen beperken.

VPdelta+ stimuleert en versnelt innovatie voor een klimaatbestendige omgeving door startende ondernemers in staat te stellen prille producten te testen, te verbeteren en aan anderen te tonen. Dit gebeurt in verschillende proeftuinen en in proefprojecten met partners.

VPdelta+ ondersteunt innovatieve ondernemers met ruimte, kennis en middelen. Zij leren al doende wat ondernemen inhoudt en verwerven broodnodige vaardigheden. Eindgebruikers worden nauw betrokken bij testen en demonstraties zodat werkende innovaties hun weg vinden naar de praktijk van klimaatadaptatie.

VPdelta+ koppelt technische innovatie aan onderzoek, onderwijs en vakinhoudelijke ontwikkeling. Onze voorzieningen, van proeftuin tot masterclass, vormen een stimulerende leeromgeving voor wetenschappers, studenten en professionals uit relevante sectoren.

Innovaties

Maak kennis met de onder de paraplu van VPdelta+ verzamelde ondernemers en hun innovaties.

Bekijk alle innovaties

In de drie proeftuinen of fieldlabs krijgen startende ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte om hun vindingen verder te brengen.

Bekijk alle proeftuinen

Over VPdelta+

VPdelta+ coördineert proeftuinen waarin startups, scale-ups, mkb’ers, studenten, wetenschappers en gebiedsbeheerders innovatieve concepten testen, verbeteren en demonstreren. Ook faciliteert en organiseert het programma de samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden en bedrijven. Op deze manier stimuleert en versnelt VPdelta+ innovatie en toepassing van klimaatadaptatieve oplossingen.

Lees meer over ons
Onze partners

Nieuws en Evenementen

Bekijk al het nieuws en evenementen

Jouw innovatie verder brengen?

Wil je meer informatie over de ondersteuning die wij kunnen bieden of wil je deelnemen aan activiteiten van VPdelta+? Neem vooral contact met ons op.

Neem nu contact op met ons team