Proeftuinen

In de proeftuinen of fieldlabs krijgen startende ondernemers letterlijk en figuurlijk de ruimte om hun vindingen verder te brengen. Wetenschappers sluiten aan om de werking ervan te onderzoeken. Studenten en scholieren volgen er praktijkonderwijs en voeren opdrachten uit gekoppeld aan de innovaties.

In steden, waar de meeste mensen leven, kan klimaatverandering harder toeslaan dan erbuiten. Door bebouwing ontstaan plekken of gebieden waar de kans op extreme hitte toeneemt. Door het vele verharde oppervlak veroorzaakt neerslag sneller overlast en schade. Naast materiële schade en uitval van voorzieningen kan klimaatverandering leiden tot meer onbehagen, ziekte en sterfgevallen. Droogte, hitte en overstromingen zetten ook bomen, planten en dieren onder druk waardoor de stad minder leefbaar wordt. Zich aanpassen kan de samenleving onder meer door anders te bouwen en door stedelijke ruimte anders vorm te geven. In de Klimaatadaptieve Stad wordt samengewerkt binnen de proefuinen WaterStraat, HittePlein en het KlimaatKwartier. Lees meer!

Zoals overstromingen in Duitsland, België en Zuid-Limburg in 2021 opnieuw aantoonden, kan snel stijgend water als gevolg van hevige regen enorme schade aanrichten. Tijdelijke waterkeringen kunnen onder zulke omstandigheden uitkomst bieden, zeker als alternatief voor de ouderwetse zandzak. In ‘proefpolder’ Flood Proof Holland Op Flood Proof Holland onderzoeken, testen en experimenteren verschillende partijen met onder andere tijdelijke noodmaatregelen en onderzoek om overstromingsrisico’s te verlagen. Het gaat om modulaire systemen en flexibele constructies die snel en gemakkelijk kunnen worden vervoerd, gemonteerd en in gebruik genomen. Lees meer!

De Rotterdamse zoo fungeert sinds 2014 als bijzondere setting voor ondernemerschap, onderzoek en educatie op het gebied van duurzaam stedelijk waterbeheer. De watergangen en vijvers zijn onderdeel van het stedelijk watersysteem en vormen schakels in het lokale ecosysteem. Het watersysteem wordt doorlopend bemeten, ook door studenten en onderzoekers van regionale onderwijsinstellingen. Innovaties betreffen onder meer klimaatadaptatie, waterbesparing en -hergebruik en de verbetering van waterkwaliteit. Lees meer!

Jouw innovatie verder brengen?

Een proeftuin is zowel lab als etalage. Wij ontvangen regelmatig delegaties uit de publieke sector. Aan de hand van testopstellingen en demonstraties ziet men zelf hoe nieuwe toepassingen de omgeving klimaatbestendig maken. Wil je meer informatie over de ondersteuning die wij kunnen bieden of wil je deelnemen aan activiteiten van VPdelta+? Neem vooral contact met ons op.

Neem nu contact op met ons team