Op 27 juni heten de teams van VPdelta+ en Polder2C’s iedereen van harte welkom op de proeftuin Flood Proof Holland, gelegen op de TU Delft Campus. Deze proeftuin is gericht op slimme alternatieven voor de zandzak, het testen en demonstreren van slimme monitoring tools/dataverzameling en experimenten voor effectiever dijkenbeheer. Uniek aan de proeftuin is, is dat overstromingen  kunnen worden gesimuleerd om innovatieve tijdelijke waterkeringen te testen en verbeteren. Daarnaast is op de polderlocatie een testdijk aangelegd waar veel onderzoek plaatsvindt naar faalmechanismen als ‘piping’ en bresgroei/dijkerosie.

Wees welkom op 27 juni!

Op 27 juni zal TU Delft promovendus Mario van den Berg een live bresgroei experiment uitvoeren op de testdijk om beter inzicht te krijgen in bresgroei bij aanwezigheid van voorland. Dit onderzoek is een onderdeel van zijn onderzoek in het INTERREG Polder2C’s project.

Wij hopen dat je dit bijzondere evenement met ons en Mario wilt bijwonen!

Programma

14.00 – 14.30 inloop

14.30 – Introductie en welkom bij Flood Proof Holland, Lindsey Schwidder TU Delft

14.35 – Introductie en welkom vanuit Polder2C’s, Ludolph Wentholt Polder2C’s/STOWA

14.40 – Rondleiding en demonstratie van de verschillende innovaties die worden getest

Op weg naar het grote bassin

15.30 Welkom en introductie van Mario’s experiment door professor Bas Jonkman

15.40 Korte uitleg over wat er gaat gebeuren door Mario van den Berg

15.45 Start demo

16.30 Afsluitende woorden Polder2C’s

16.35 Borrel

Meer informatie over Polder2C’s

Polder2C’s is een internationaal project met als doel om het 2 Zeeën gebied klimaatadaptiever te maken. Veertien partners uit deze regio verenigen zich om samen beter voorbereid te zijn op de effecten van klimaatverandering. Het project heeft een aantal focusgebieden: de sterkte van waterkeringen, noodmaatregelen en betrekken van de werknemers van de toekomst. Polder2C’s ontvangt een bijdrage van 3,9 miljoen euro uit het Europese Interreg 2 Zeeën programma 2014-2020, mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Aanmelden kan hier!