Nieuwe tool berekent impact van groen parkeren in gemeenten

Op 17 oktober presenteerden Park Positive en architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco in Delft hun Park Positive Impact Tool. Deze tool analyseert parkeergebieden in gemeenten en berekent de potentiële impact van het vergroenen van de parkeerplaatsen. Dit is de eerste tool die inzichtelijk maakt voor gemeenten wat groene parkeerplaatsen kunnen opleveren in de strijd tegen klimaatgerelateerde problemen zoals wateroverlast en droogte. De gemeente Delft had hierbij de primeur.

De Park Positive Impact Tool brengt parkeerplaatsen per buurt in kaart en analyseert diverse criteria zoals bodemtype, grondwaterstand en droogte- en waterproblematiek. De tool berekent op basis hiervan welke impact het toepassen van een groenparkeersysteem kan hebben op de genoemde klimaatproblematiek. Zo krijgt men een heel precies beeld van de bijdrage van die groene parkeerplaatsen aan de klimaatbestendigheid van de gemeente. De tool is ontwikkeld in een unieke samenwerking met de gemeente Delft, de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap Delfland.

Inzicht in klimaatbeleid met echte impact

De Park Positive Tool geeft een gemeente zowel op beleids- als uitvoeringsniveau handvaten om impactvol klimaatadaptatiebeleid te implementeren. Door klimaatverandering krijgen gemeenten steeds meer te maken met weersextremen. Dit heeft veel gevolgen voor de leefbaarheid van dorpen en steden. In de omgang met het veranderende klimaat is het belangrijk om slim om te gaan met regenwater. Zeker in de huidige bebouwde omgeving is de uitdaging complex en zijn de vragen naar oplossingen voor de openbare ruimte groot.

Tot op heden was niet voldoende inzichtelijk in welke mate groene parkeerplaatsen met goede fundering bijdragen aan de opgave van vergroening en het tegengaan van wateroverlast en droogte. De tool berekent niet alleen op welke locaties parkeerplaatsen een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan van deze problemen, maar het kwantificeert ook de impact ervan. Zo ziet men precies per buurt hoeveel regenwater groene parkeerplaatsen kunnen infiltreren en hoeveel water ze kunnen bergen. Ook geeft de tool aan hoe een groene parkeerplaats moet zijn opgebouwd om deze potentiële impact te behalen, met aandacht voor bovengrondse én ondergrondse inrichting.

Primeur voor Gemeente Delft: De allereerste Park Positive tool

Voor de gemeente Delft is de allereerste Park Positive analyse gemaakt. In de openbare ruimte van Delft is 600.000 m2 aan parkeerplaatsen aanwezig. Uit de berekeningen bleek dat als deze parkeerplaatsen op de juiste manier worden vergroend, Delft 53 olympische zwembaden aan waterberging kan realiseren. Hoogheemraadschap Delfland reageerde zeer positief op deze uitkomsten. Ook bleek uit de tool dat potentieel één derde van al het regenwater dat in de openbare ruimte van Delftse woonwijken valt, binnen het bereik ligt van parkeerplaatsen. Als deze op de juiste wijze worden vergroend, kan dus één derde van het regenwater in de openbare ruimte oppervlakkig afstromen en infiltreren in deze parkeerplaatsen, tot wel 75 mm per uur.

Dit zijn heldere uitkomsten, waarmee de gemeente haar beleid verder kan ontwikkelen en die zij kan gebruiken in de uitvoering van herontwikkelingsprojecten. Wethouder van Klimaat, Cultuur en Openbare Ruimte Frank van Vliet reageert op de uitkomsten van de tool: “Als gemeente maken wij steeds vaker parkeerplekken klimaatadaptiever. Door andere materialen te gebruiken kan regenwater zo weer terug de bodem in. De Park Positive Tool maakt duidelijk inzichtelijk waar de meeste resultaten te behalen zijn, en waar binnen de gemeente de beste kansen liggen om parkeerplekken te vergroenen. Hierdoor kan Delft hele concrete stappen maken op het gebied van klimaatadaptatie.” De tool geeft dus concrete handvaten en laat tegelijkertijd zien dat de potentiële impact van groene parkeerplaatsen enorm is.

Over Park Positive

Park Positive, onderdeel van ontwerpbureau voor de openbare ruimte Rain(a)Way, heeft als missie elke straat klimaatadaptief te maken. Dit doet Park Positive met integrale oplossingen voor groenparkeren, die waterberging en waterretentie combineren met biodiversiteit en een gezonde bodem. Park Positive staat voor een leefbare, toekomstbestendige stad waarbij groen toegankelijk is voor iedereen en de natuur haar natuurlijke cyclus kan volgen. Park Positive deed de afgelopen jaren op de TU Delft en diverse locaties in Nederland onderzoek naar het effect van hun totaalsysteem voor groenparkeren. De uitkomsten hiervan zijn gebruikt in de tool om de impact te berekenen.

Over Sweco

Sweco is een toonaangevend Europees architecten- en ingenieursadviesbureau met vestigingen in twaalf landen. Al sinds haar oprichting in 1958 richt Sweco zich op slimme en vooruitstrevende oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Sweco pakt de uitdaging van verstedelijking aan, benut hierbij de mogelijkheden van digitalisering en maakt zo het dagelijks leven steeds veiliger, duurzamer en beter.

Meer weten?

Lees meer over de Park Positive Impact Tool voor gemeenten op www.parkpositive.nl/groenparkeren-analyse-tool

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail