Burgers en jonge onderzoekers betrekken bij dataverzameling biedt grote kansen om leemten in kennis over water aan te vullen, dit blijkt uit promotie onderzoek van Jeff Davids dat hij uitvoerde in Nepal. In het Aziatische land onderzocht hij namens de organisatie SmartPhones4water (SW4) de mogelijkheden om meer mensen te mobiliseren bij onderzoek met relatief eenvoudige middelen.

In Nepal is relatief weinig data en daardoor ook weinig begrip over het functioneren van watersystemen en bijvoorbeeld de invloed van klimaatverandering. Door relatief eenvoudige middelen te verstrekken, zoals goedkope sensoren, kan zeer relevante informatie worden verkregen. Zelfs het maken van foto’s in bepaalde gebieden kan duidelijke trends bloot leggen. Veel meer dan een schepnet, maatbeker en een telefoon met camera is niet nodig. Data kan variëren van grondwaterstanden, regenvaltrends tot bijvoorbeeld de biodiversiteit in zoetwater.

Om relevante data te verkrijgen is het cruciaal dat de data vrij beschikbaar is en wordt gedeeld. Dit is het best te realiseren door een online mobiel platform in te richten. Dat er grote winst is te behalen voor watermanagers staat volgens Davids onderzoek vast, maar uitdagingen zijn er ook. Zo is het nog moeilijk om de kwaliteit van de data goed te kunnen waarborgen. Verder mogen de kosten laag zijn, toch is nog niet altijd duidelijk wie voor de kosten op moet draaien

Davids heeft voor ogen dat jonge wetenschappers in de regio aanjagers worden.”Uiteindelijk kunnen deze jonge wateronderzoekers de kampioenen worden in het betrekken van hun eigen gemeenschap in citizen science.” In Nepal is hij met zijn organisatie SW4 bezig om deze ideeën verder te verfijnen. Ook worden vergelijkbare projecten gelanceerd in Nederland en de VS (Californië).

Lees meer via deze link.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail