ROTTERDAM (4 December 2020) – Diergaarde Blijdorp zet, ondanks de huidige moeilijke tijden, haar duurzame ambities onverminderd voort. Het voorplein aan de monumentale ingang krijgt een klimaatbestendige facelift. Onder de nieuwe opgehoogde klinkers wordt een innovatief regenwater-opvangsysteem gerealiseerd. Met dit systeem wordt uiteindelijk zoveel water opgevangen en gezuiverd, dat het in een derde van de waterbehoefte aan deze zijde van de Diergaarde kan voorzien. Bovendien gaat het overlast door hoosbuien in de omgeving tegen. 

Diergaarde Blijdorp heeft haar deuren weer mogen openen na een sluiting van twee weken. Maar Blijdorp zat niet stil. De geplande werkzaamheden aan het voorplein werden naar voren gehaald, zodat bezoekers hier minder lang overlast van ondervinden. Boven én onder de grond krijgt het plein een stevige opknapbeurt. Het plein wordt niet alleen opgehoogd en opnieuw beklinkerd, maar ook omgevormd tot een buffer voor regenwater. Via de omringende daken van het plein, waaronder het dak van de Rivièrahal, zal het regenwater opgevangen worden en onder de grond gebufferd met 490 m2 aan Bufferblocks. Het regenwater wordt vervolgens gezuiverd door het biofiltersysteem van de start-up Field Factors, zodat het hergebruikt kan worden voor dieren en planten.

Naar verwachting kan Blijdorp met dit nieuwe systeem jaarlijks circa 9.000 m3 kraanwater besparen. Dat zijn zo’n 75.000 badkuipen vol en maar liefst 30% van de jaarlijkse watervraag aan deze zijde van de dierentuin. Door het regenwater op te vangen, voorkomen we bovendien overbelasting en het overstromen van het riool. Dat heeft weer een positief effect voor de waterkwaliteit in de aangrenzende wateren van de Statensingel en het Vroesenpark. Voor de kerstvakantie zijn alle Bufferblocks geplaatst. Het voorplein zal rond het voorjaar 2021 zijn opgehoogd en bestraat.

Diergaarde Blijdorp als proeftuin
Diergaarde Blijdorp heeft al jaren te kampen met wateroverlast op het voorplein bij de oude entree. Het voorplein is verzakt en deels geasfalteerd. Hierdoor bleven er vaak grote plassen liggen. Maar ook in tijden van droogte kon de grote watervraag van Diergaarde Blijdorp voor problemen zorgen. In het VPdelta programma is Diergaarde Blijdorp aangewezen als proeftuin voor stedelijk waterkwaliteitsbeheer. In de samenwerking zijn inmiddels al verschillende projecten om de waterkwaliteit in de Diergaarde te verbeteren, afgerond.

Bezoekers betrekken bij het klimaat
Naast een grote besparing op de watervraag willen Diergaarde Blijdorp en zijn/haar partners met dit project een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om duurzaamheid, klimaatadaptatie en waterbewustzijn. Wij willen bezoekers inspireren beter voor de natuur te zorgen, hen hierover te vertellen en handvatten te bieden om zelf bij te dragen. Bij het project laten we bezoekers zien wat zij zelf kunnen doen om regenwater op te slaan en te hergebruiken.

De facelift van het voorplein wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de Gemeente Rotterdam, de TU Delft en Hogeschool Rotterdam. Deze partijen werken samen in het innovatieprogramma van de TU Delft, genaamd VPdelta .

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail