Klimaatadaptieve maatregelen in de praktijk. De VPdela+-partners gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland hebben samen met VPdelta+ de krachten gebundeld voor het opzetten van een fysieke living lab (proeftuin). Het doel: leren van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte ten behoeve van huidige en toekomstige klimaatopgaven.

De eerste stappen zijn genomen. Onder leiding van VPdelta+ zijn in meerdere werksessies de behoeftes verkend onder de noemen ‘Living Lab’ Den Haag. In de context van het Living Lab wordt het monitoren van innovatieve maatregelen als essentieel gezien. Hierbij gaat het om het leren over zowel de technische aspecten als van de processen die komen kijken bij implementatie. De lessen die uit de ontwikkelingen van het Living Lab worden gehaald zullen zowel binnen onze organisaties worden verspreid, als bij andere partijen binnen en buiten de regio Zuid-Holland. We zijn er dan ook op gericht om bij projecten die binnen het Living Lab vallen lokale partners te betrekken.

In de aankomende tijd gaan we op zoek naar specifieke projectlocaties, en tegelijkertijd concreet aan de slag met matchmaking. Ben je benieuwd naar de laatste update over Living Lab Den Haag? Neem contact op met VPdelta+ collega Thijs de Bruijn.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail