Nu al hoort het voorjaar 2022 bij de 5% droogste jaren sinds we zijn begonnen met meten. Ook in Nederland krijgen we steeds meer last van hittestress, droogte, maar ook wateroverlast. Hoe houden we onze woningen, kantoren en andere gebouwen veilig en comfortabel? Het klimaat verandert en vraagt om verandering op elk schaalniveau, dus ook in de bouw. Op de universiteitscampus werken TU Delft en het ministerie van BZK samen in een nieuwe proeftuin voor klimaatbestendige gebouwen: het KlimaatKwartier. Meer dan tweehonderd belangstellenden woonden op 11 mei de opening bij. Ook bracht Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een werkbezoek om kennis te maken met de proeftuin en een aantal innovaties.

Innoveren in en op het gebouw
Recent zijn er al tien innovatieve experimenten en onderzoeken van start gegaan. Met deze potentiële oplossingen en ontwikkelende kennis is een start gemaakt om klimaatadaptieve gebouwen te gaan realiseren. Zo testen wetenschapper van de TU Delft bijvoorbeeld electrochroom glas, wat ingezet kan worden als slimme zonwering voor een comfortabelere binnen temperatuur. Kleurde woningen op The Green Village groen met mosgevels: door een bioreceptief betonproduct kan de natuur groeien op gevels en andere (verticale) oppervlakken. En werd het dak van het kantoor omgetoverd tot testlocatie voor meerdere innovaties. Een deel is inmiddels bedekt met reflecterende witte tegels, die gaan voorkomen dat het dak opwarmt, en is naast de zonnepanelen een bloeiend paviljoen dak aangelegd.

Aftrap klimaatadaptatie op gebouwniveau
Eerder waren de proeftuinen de WaterStraat en het HittePlein al een succes, hier worden innovaties getest voor het beter bestand maken van straten en wijken tegen extreme neerslag, hittestress en droogte. Het KlimaatKwartier is een passende en mooie toevoeging met de focus op gebouwniveau. Tijdens de opening hebben ruim 200 bezoekers kennis gemaakt met de eerste ondernemers en onderzoekers en hun projecten. Als ambassadeur voor weer, klimaat, duurzaamheid en gedrag, was Helga van Leur de perfecte dagvoorzitter. Tijdens de plenaire sessie discussieerden een mengeling van verschillende partijen uit de praktijk over hoe we het binnenklimaat comfortabel houden en uitdagingen om bestaande en toekomstige woningen tegen weersextremen te bewapenen. Daarnaast gaf Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design en Sustainability, een keynote over de urgentie over klimaatverandering en het handelen en verzamelen van kennis door de TU Delft.

Samen werken voor klimaatadapatie
Directeur van The Green Village Marjan Kreijns spreekt van een bijzondere dag: “Fantastisch om na zo’n lange tijd weer zoveel mensen vanuit alle hoeken bij elkaar te zien. Innovatieve ondernemers, overheidsinstanties, de wetenschap, woningbouwcorporaties, alle relevante partijen die we nodig hebben om Nederlandse gebouwen klimaatadaptiever te maken. Het laat duidelijk het belang van verandering zien. Om dit probleem goed aan te pakken hebben we iedereen nodig. Ik nodig iedereen van harte uit om snel terug te komen, om nieuwe experimenten op te starten of om juist de resultaten toe te passen. Een proeftuin is pas een succes als de innovaties worden opgeschaald naar de openbare ruimte. Laat vandaag het startschot zijn voor meer samenwerking, meer klimaatadaptatie en meer innovatie!”

Proeftuin het KlimaatKwartier
In het KlimaatKwartier gaan de komende tijd kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden samen werken om gebouwen in Nederland klimaatadaptief te maken. Deze proeftuin biedt een plek voor dialoog en de ontwikkeling van nieuwe toepassingen om de gevolgen van klimaatverandering voor gebouwen tegen te gaan; zowel binnen als buiten, zowel in ontwerp als constructie. Samen bouwen we aan klimaatadaptieve gebouwen!

KlimaatKwartier is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, The Green Village en TU Delft innovatieprogramma VPdelta+, met ondersteuning van RVO.

Kijk  hieronder de aftermovie!

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail