Deltacommissaris benadrukt belang van innovatie bij klimaatadaptatie.

VPdelta schrijft bijlage bij Deltaprogramma 2023. Innovaties en proeftuinen zoals die van VPdelta spelen een belangrijke rol in het versneld klimaatbestendig maken van Nederland. Dat heeft Deltacommissaris Peter Glas dinsdag op Prinsjesdag gezegd bij de presentatie van het Deltaprogramma voor 2023. Het programma bevat dit jaar voor het eerst een bijlage over innovatie die is geschreven door VPdelta, het innovatieprogramma voor klimaatadaptatie van de TU Delft.

De bijlage bevat een groot aantal ervaringen en lessen op het gebied van het implementeren van innovaties op het gebied van klimaatadaptatie. “De behoefte aan methoden om de leefomgeving klimaatbestendig te maken is groter dan ooit. Klimaatverandering vraagt om actie en we hebben geen tijd te verliezen”, zegt directeur van VPdelta, Marjan Kreijns. “Ik ben dan ook erg verheugd dat de Deltacommissaris een bijlage heeft willen opnemen over onze ervaringen met innoveren en de lessen die wij al doende hebben geleerd. Voor anderen kunnen deze als leidraad fungeren.”

Opgaven zijn groot
Peter Glas onderstreept het belang van innovatie. “De opgaven om Nederland klimaatbestendig te maken zijn groot. Het is belangrijk dat we meer tempo maken met de uitvoering van het Deltaprogramma. Innovaties en proeftuinen zoals die van VPdelta zijn daarbij belangrijk. Omdat ze aansluiten bij uitdagingen op de lokale schaal en ruimte geboden wordt aan vaak jonge bedrijven om hun oplossingen in de praktijk te testen. Over de lessen van 10 jaar innoveren heeft VPdelta bij het Deltaprogramma 2023 een achtergronddocument gemaakt dat ik van harte aanbeveel.”

Innovatie versnellen
De bijlage Adaptatie door innovatie: ervaringen uit de regionale praktijk bevat een groot aantal concrete voorbeelden om succesvol te innoveren, en vooral ook om sneller innovatieve oplossingen te implementeren. Proeftuinen zoals The Green Village op de TU Delft Campus spelen een belangrijke rol bij het versneld marktrijp maken van veelbelovende innovaties. Daarnaast is het van belang dat innovaties hun weg vinden buiten de proeftuin.

Zo wordt beschreven hoe Diergaarde Blijdorp dankzij een vooruitstrevende aanpak van het eigen watersysteem is gaan fungeren als proeftuin én als afnemer van nieuwe toepassingen en komen verschillende startups aan het woord die baanbrekende innovaties hebben ontwikkeld, bijvoorbeeld voor het hergebruik van regenwater in de stad. Ook biedt de bijlage inzichten voor overheden om een succesvolle innovatiestrategie te ontwikkelen en uit te voeren.

Oproep
De rode draad in alle succesverhalen: innoveren vergt durf en tijd. “Zonder de bereidheid van mensen om aan de slag te gaan, fouten te durven maken, verder te durven kijken dan bestaande taken en verantwoordelijkheden, gaan we er niet komen”, aldus Kreijns. Afgelopen jaren is opnieuw gebleken dat de werkelijkheid ons inhaalt. “We moeten dus alles uit de kast halen. Deze bijlage is dan ook met name een oproep om te handelen.”

Voor meer informatie over het document: Lindsey Schwidder, L.S.Schwidder@tudelft.nl / 0616205229

Wilt u de bijlage lezen? Het document is via deze link te downloaden PDF
Volg deze link naar het Deltaprogramma 2023