Op 13 mei, in de vroege ochtend is op de WaterStraat in The Green Village een DSI®/FHV diepte-infiltratie installatie geplaatst. DSI® is een innovatieve infiltratietechniek voor de afvoer van regenwater en retourbemaling van grondwater. Deze diepte-infiltratie installatie is gekoppeld aan de daar al liggende Urban Rainshell innovatie van Ecologisch Water Beheer (EWB). Een student gaat namens geo-dataspecialist Fugro en start up Ecologisch Water Beheer, onderzoek doen naar het effect van het voorzuiveren van water op de werking van DSI®/FHV.

DSI®/FHVI is erop gericht hemelwater te infiltreren in de bodem. Sommige potentiële gebruikers zijn echter nog terughoudend om deze techniek toe te passen. Ze vrezen dat niet alle metalen, oliën en andere verontreinigende middelen worden gefilterd, waardoor het regenwater onvoldoende gezuiverd de bodem in gaat. Een goede voorzuivering is daarom belangrijk voor het goed functioneren van DSI®/FHVI.

Onderzoek
Start up Ecologisch Water Beheer (EWB) heeft de Urban Rainshell ontwikkeld, een concept dat regenwater buffert in ondergrondse schelpenbedden en het daar zuivert met mineralenmengsels. Het systeem verwijdert niet alleen opgeloste verontreinigingen (zoals zware metalen en minerale oliën) uit het regenwater, maar breekt ook organische vervuiling af. Dit systeem is aan te sluiten op de DSI®/FHVI-techniek en lijkt hiermee een perfect antwoord op de bestaande behoeften, omdat het vervuiling van de bron voorkomt én de grondwaterkwaliteit op peil houdt. Een student gaat namens Fugro en Ecologisch Water Beheer de combinatie van deze twee systemen toetsen en valideren. Dit onderzoek vindt plaats in de WaterStraat en duurt waarschijnlijk een half jaar, mits het coronavirus niet voor vertraging zorgt.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail