Partners voor Water

De Myanmarese ministeries van Landbouw, Milieu en Transport hebben behoefte aan meer data en informatie om adequaat de meest duurzame oplossingen voor hun water- en resourcemanagement te kiezen. Om die gegevens te verzamelen werken zij samen met TU Delft en de partners van VPdelta. Samen zullen zij slimme methoden ontwikkelen om snel, betrouwbaar en betaalbaar deze gegevens te kunnen verzamelen. Dr. Zam Lwin Tun, Director Irrigation Departement zei dat “de onderzoekers, verenigd in het Partners voor Waterproject, komen met concrete oplossingen die wij nodig hebben, niet met een papieren rapport.” Tijdens de viering van de World Water Day in Myanmar op 13 en 14 maart 2017 in Nay Pyi Taw bekrachtigen overheidsinstanties, kennisinstellingen en ondernemers uit Myanmar en Nederland deze samenwerking. Het project is mede mogelijk gemaakt door het gelijknamige Partners voor Water-programma van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).

Waardevol water

In Myanmar is er veel waardering voor de rol van water in het dagelijks leven. Tijdens het Waterfestival, het grootste feest van het jaar, krijgen mensen langs de weg water in keramieken schalen aangeboden. Het land kent sinds kort een grote toename  in de internationale uitwisseling van expertise, samenwerking en handel. Hierdoor neemt het belang van goed water- en resourcemanagement toe. De Ministeries van Landbouw, Milieu en Transport willen anticiperen op de impact van de versnelde industrialisatie, handel en verstedelijking. Zij zetten zich in voor duurzaam management van landbouwgrond, grondstoffen, infrastructuur en economische groei. Water vervult daarbij een centrale rol. Het momentum is daar om technologische achterstand op infrastructuur voor water en water resource management in te lopen.

Proeftuinen voor innovaties

Marjan Kreijns, Programmadirecteur van VPdelta en van het Partners voor Waterproject in Myanmar, is zeer enthousiast over de bereidheid van eenieder om de weg naar duurzame innovaties te laten slagen: “De Myanmarezen weten hoe hun technologische achterstand in hun voordeel kan werken. Omdat er geen geïntegreerde dure infrastructuur voor watermanagement ligt, is er juist in dit mooie land vol economische potentie ruimte voor het testen en demonstreren van innovaties. Zodra die geschikt blijken voor dit land, zullen ze geïmplementeerd kunnen worden.” Zeven Nederlandse startups, twee  MKB-ers, universiteiten en hogescholen uit Nederland gaan met de kennisinstellingen en overheden uit Myanmar voor zes thema’s innovaties testen. Proeftuinen om innovaties naar de markt te brengen blijken effectief: “Dat hebben we als VPdelta in Nederland en in het buitenland reeds ervaren. Ondernemers kunnen ter plaatse kijken hoe ze de producten aan de omstandigheden en de omgeving aan moeten passen, en als die blijkt te werken, tonen zij de innovaties tijdens evenementen aan geïnteresseerden. De proeftuinen zijn als eerste goed voor de uitdagingen in Myanmar. En we zetten daarmee ook de innovaties van de Nederlandse watersector internationaal op de kaart.”

Meten is weten

Martine Rutten, coördinator van de wetenschappelijke onderzoeken in Myanmar, is verheugd over het onderzoek en de testmogelijkheden voor de innovaties over een langere termijn in een land waar nog niet veel data beschikbaar zijn. Zij legt uit dat de ontwikkeling en inzet van de slimme metingen en modelleringen het hardst nodig zijn voor de thema’s regen, erosie, sedimentatie, waterpeil, waterkwaliteit en landverzakkingen. Myanmar kampt namelijk met droge en natte seizoenen, een snel veranderende rivier, veel sedimentatie en een kust die beschermd moet worden. Veel partijen in Myanmar hebben dus direct belang bij goede gegevens over water. Binnen dit project zullen met name de lokale experts  de metingen en de monitoring van het water testen, samen met Nederlandse jonge experts en studenten, waarbij de partners van het project hun betaalbare en slimme oplossingen bedenken. De eerste experimenten hiervoor zijn reeds gestart.

Benieuwd naar startups die actief zijn geweest in Myanmar? Neem een kijkje op de innovatiepagina’s van Mobile Water Management, Shore Monitoring en SkyGeo.