“Jongens, probeer de dieren niet te verstoren. En voor wie naar de Savanne moeten, doe de meting alsjeblieft niet aan de kant van de hyena’s”, zo luidt de instructie van docent Watermanagement Kaj van de Sandt van de Hogeschool Rotterdam. Eerste- en tweedejaars studenten verspreiden zich gewapend met watertestkits naar de verschillende verblijven van de dieren in Diergaarde Blijdorp om te starten met de jaarlijkse meetcampagne omtrent de waterkwaliteit.

Doel van deze meetcampagne is om meer en gestructureerd inzicht te krijgen en data te verzamelen van de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de dierentuin, ook een van de proeftuinen van VPdelta. “Deze proeftuin is bedoeld om waterbewustzijn te stimuleren onder de bezoekers, maar ook om inzicht te krijgen in het functioneren en verbeteren van het watersysteem hier”, zo legt Lindsey Schwidder uit.  Deze verbeteringen kunnen plaatsvinden op het gebied van waterkwaliteit, maar ook om de Diergaarde klimaatbestendiger te maken. Middels vele onderzoeken heeft de Diergaarde al flink wat ingrepen gedaan – nu is het tijd om te kijken wat deze maatregelen hebben opgeleverd.

Meetcampagne komt jaarlijks naar Blijdorp

Om grip te krijgen op de waterkwaliteit is het belangrijk om de meetcampagne jaarlijks en op hetzelfde moment te doen. Vandaar dat de studenten nu ieder jaar in de eerste studieweek komen meten. “Het is een mooie manier voor de studenten om gevoel te krijgen bij metingen” stelt docent Kaj van de Sandt.  Zo krijgen ze beter door wat realistische waarden zijn en komen ze niet alleen met een reeks meetwaarden thuis. “Deze waarden komen niet ergens in een bureaula, maar krijgen echt een toepassing en zijn voor Blijdorp waardevol. Bovendien is Blijdorp een aansprekende locatie voor studenten.

Tweedejaars student Daan van Haas (19) kan zich daarin vinden. “Je hebt hier het gevoel dat je echt ergens mee bezig bent en dat er wat mee gedaan wordt. Naast de metingen in Blijdorp, doen de studenten ook elders metingen. Zo kijken ze naar de waterkwaliteit in een zwemplas en onderzoeken de studenten de hoeveelheid plastic in de Nieuwe Waterweg. De meting in Blijdorp is erg in trek. “Toen ik hoorde dat we hiernaartoe konden, ben ik meteen geswitcht”, stelt een medestudent.

Weg met de teststripjes

De geavanceerde apparatuur helpt ook voor de motivatie van de studenten. Waar eerder nog met relatief onbetrouwbare teststripjes werd gewerkt, staat nu een veel nauwkeurigere fotospectrometer op tafel. Dit is een apparaat die op basis van licht, de concentraties van onder meer fosfaat en nitraat bepaalt. “Die teststripjes werd je niet veel wijzer van”, vindt ook Daan. Een medestudent had vorig jaar de teststripjes in zijn portemonnee gestopt, die bleken daarna niet meer uit te lezen.

“PH 6,8 en temperatuur 18 graden”, roept een van de studenten tijdens het analyseren van de monsters. Het analyseren ging niet in elk groepje even soepel. Zo was niet duidelijk of buisjes tot het eerste of tweede streepje gevuld moesten worden. “Helemaal niet erg”, stelt van de Sandt. “De studenten leren hier veel van en wij leren hoe de studenten meten. Bovendien wordt vandaag meerdere keren gemeten en meten wij de waarden zelf ook nog een keer. Zo weten we zeker dat Blijdorp met onze waarden uit de voeten kan.” De resultaten worden aan het eind verwerkt tot een verslag en zullen door de studenten gepresenteerd worden aan de betrokkenen vanuit de Diergaarde Blijdorp.