Het zoontje van Floris Boogaard, medeoprichter van startup INDYMO, werd gefascineerd door een folder met afbeeldingen van vliegtuigjes en onderzeeërs. Dit was de trigger die Boogaard nodig had: “Wat als we drones voor onder water gebruiken om onderzoek te doen naar waterkwaliteit?” Want op dat moment was hij bezig met een onderzoeksproject naar de effecten van klimaatadaptieve maatregelen. Als lector van Hanzenhogeschool brengt hij samen met lector Rutger de Graaf van Hogeschool Rotterdam onderwijs, onderzoek en ondernemerschap samen in hun bedrijf INDYMO, dat gespecialiseerd is in onderwaterdrones om waterkwaliteit over de hele wereld te kunnen meten.

Van duikers naar drones

Boogaard licht toe waarom zijn ‘brainwave’ precies op het juiste moment kwam. “Nog voordat INDYMO (Innovative Dynamic Monitoring) opgericht werd, was ik projectleider van een project dat het effect moest bepalen van drijvende constructies (huizen, kassen, paviljoen) op de waterkwaliteit.” Met waterschappen, adviesbureaus, gemeenten, waterschappen en VPdelta onderzochten ze de vraag: Als we nieuwe drijvende gebouwen plaatsen op water waardoor zonlicht wordt afgedekt en minder planten groeien, krijgen we dan niet een zuurstofloze brei? “We namen ons voor om op de traditionele manier monsters te nemen van het water onder de drijvende objecten. Niet wetende dat het water soms maar 20 centimeter diep is en dat je daar dus onmogelijk met duikers veilig monsters kunt nemen. Daarnaast is één monster niet representatief voor het hele waterlichaam. Een drone is de oplossing. Deze zwemt op verschillende hoogteniveaus door het water en neemt met sensoren elke 10 seconde een sample waardoor je een gedetailleerd 3D beeld krijgt van de waterkwaliteit op moeilijk bereikbare plekken.”

Aan de slag

Boogaard en De Graaf stelden een realtime bestuurbare drone met sensoren samen, waarmee ze op meer dan 20 locaties in Nederland de waterkwaliteit van zoet water onder drijvende objecten hebben gemeten. “We ontdekten dat de camera’s op de drones de ecologische toestand goed vastlegde: vissen, planten, maar ook mosselen die zich hechtten onder drijvende woningen. Op basis van de camerabeelden en metingen wisten we: dit water is in ieder geval niet van slechte kwaliteit, anders zou dat onderwaterleven er niet zijn. Sterker nog: blijkbaar gebruiken kleine vissen het ondiepe water als schuilplaats en kunnen drijvende constructies juist een positief effect hebben op het watersysteem.”

De ‘slimme’ drone als toekomstideaal?

Ondanks het succes was Boogaard nog niet helemaal tevreden. “We bleven het gevoel houden dat er meer mogelijk was met de drone dan enkel gerelateerd aan drijvend bouwen. Twee jaar geleden heb ik daarom samen met lector Rutger de Graaf besloten om het bedrijf INDYMO op te richten. We zijn bezig een autonome drone te ontwikkelen die zelfstandig een voorgeprogrammeerde route aflegt. Daarbij leert hij van zijn metingen en kan daarop inspelen: “Als hij hoge concentraties meet, zal hij meer metingen op die plek verrichten om nader onderzoek te doen. Ook zal de drone een sms sturen naar bijvoorbeeld het waterschap of andere betrokkenen bij het onderzoek.” Naast deze technische ambitie, heeft Boogaard een groot ideaal. “De projecten die we met wetenschappers, overheden en bedrijven uitvoeren moeten niet alleen rapporten opleveren maar een wezenlijke bijdrage leveren op het gebied van waterkwaliteit, zowel in Nederland als in het buitenland. We hebben al tientallen young professionals opgeleid en diverse wetenschappelijke publicaties internationaal gepubliceerd en gepresenteerd. Als lectoren van de hogescholen in Groningen en Rotterdam verbinden we zo onderwijs, ondernemerschap en onderzoek.”

Internationaal

INDYMO beschikt nu over zeven drones en voert op dit moment een meerdere project uit in diverse EU landen en erbuiten, zoals Indonesië. Een land met veel vervuilde rivieren, waar bijna nooit monsters worden genomen. “In samenwerking met de TU Delft, Tauw en hogescholen bekijken wij wat we hieraan kunnen doen. Lokale waterschappen en de regering ondersteunen dit. Daarnaast kregen we behoorlijk wat bekijks van inwoners uit de omgeving toen de drones opdoken in het oppervlakte water.”

Naast Indonesië is INDYMO actief in Denemarken. Hier maakten zij 3D scans van waterkwaliteit en ecologie in samenwerking met diverse Deense partijen.

Dit artikel verscheen in de september uitgave van het Land en Watermagazine. Bekijk hier de pdfversie.