De langdurige droge zomer van dit jaar was een dagelijks gespreksonderwerp. Om problemen in de toekomst te voorkomen, kan er in Nederland meer water vastgehouden worden voor droge perioden. Koen Zuurbier, onderzoeker geohydrologie bij KWR, pleit voor wateropslag in de bodem.

Water vormt de basis van ons leven. Het is nodig voor de natuur, mensen, voedselproductie en economische ontwikkeling. Zuurbier: “In de zomer is er een groot tekort aan water en in de winter is er een overschot aan neerslag. Dan is de vraag: waar en hoe houdt je grote volumes water vast, totdat je het weer nodig hebt?”

Wateropslag in de bodem

Zuurbier ontwikkelt concepten om water in de bodem op te slaan. “In Nederland is de bodem soms honderden meters dik, dus we beschikken over meters ruimte waarin we water kunnen opslaan. We parkeren het water in zandlagen. De zandkorrels blijven hierbij op hun plek. We duwen het aanwezige grondwater opzij, waardoor een zoetwaterbel ontstaat en de grondwaterstand omhoog komt.”

Agrarische toepassing

In samenwerking met VPdelta paste Zuurbier de methode toe in het glastuinbouw gebied in het Westland. “Het water valt op het dak van de kas en verplaatst via de goot in een bassin. Vanuit het bassin komt het water via een zandfilter die het vuil uit het water verwijdert in de bodem. Als er een periode van droogte komt, kan het schone water via een pomp uit de bodem worden gehaald. Zo kan de tuinder met beperkte bovengrondse ruimtebeslag en ongeacht het weertype zijn planten water geven.”

Urban Water Buffer (UWB)

Ook in stedelijk gebied biedt wateropslag in de bodem oplossing. Zuurbier: “De Urban Waterbuffer (UWB) heeft al veel bekendheid vanwege de pilot bij het Sparta Stadion. Op het Spartaplein is de ondergrondse waterbuffer met een voorzuivering van startup Field Factors geïnstalleerd. De buffer vangt regenwater uit de wijk Spangen op en slaat dit op 27 meter diepte op, waarna het wordt gebruikt om het voetbalveld van het Sparta te besproeien. Dit deden zij voorheen met drinkwater. Zo wordt gewerkt aan droge voeten in de wijk en duurzaam gebruik van regenwater.”

Van opslag tot hergebruik

De droogte van afgelopen zomer sterkt Zuurbier in zijn ambitie om wateroverschotten te benutten. “Mijn ideaal is om op ons kleine stuk Nederland de ruimte die er al is te gebruiken. Zelfs geen wijk vol met regentonnen komt in de buurt van de hoeveelheid water die we ondergronds kunnen bergen. Dankzij deze grote volumes water kunnen we ook echt in een flinke vraag voorzien, zoals bij irrigatie, drinkwater of peilbeheer.”

Deze Delta Story is geplaatst in het Waterschap