Stedelijke gebieden binnen heel Europa hebben steeds meer te maken met overstromingen door piekbuien en watertekorten door langere periodes van droogte. De huidige gecentraliseerde stedelijke waterafvoer- en watertoevoersystemen zijn veelal aparte taken die worden beheerd door verschillende partijen. Het vervangen of verbeteren van deze stedelijke watersystemen om te voldoen aan de standaard van de 21e eeuw als antwoord op klimaatverandering is arbeids- en kapitaalintensief.

Bluebloqs is een op de natuur gebaseerde en schaalbare innovatie voor gedecentraliseerd watermanagement in stedelijke gebieden. Overstroomde straten worden vermeden en zoet water is gegarandeerd beschikbaar gedurende droge perioden. Door het lokaal verzamelen, behandelen en opslaan van hemelwater middels een geïntegreerd circulair systeem, kan dit water worden hergebruikt om te voldoen aan de lokale behoefte aan zoet water. Bluebloqs combineert innovatieve bio-filtratie en diepe infiltratietechnologiën met een modulair systeem voor de behandeling, opslag en hergebruik van regenwater. Het verzamelde regenwater wordt behandeld met bio-infiltratie technieken. Het gezuiverde water wordt diep onder de grond opgeslagen via infiltratie bronnen, waarvandaan het kan worden gebruikt voor verschillende stedelijke toepassingen, zoals irrigatie, industriële processen of voor het tegengaan van stedelijke hitte.

Bluebloqs is ontwikkeld door de VPdelta start-up Field Factors in samenwerking met de TU Delft en KWR Water, getest in het living lab The Green Village en geïmplementeerd in een full-scale pilot applicatie in het Stedelijke Waterbufferproject van het Sparta Stadion in Rotterdam. Voor het testen en demonstreren van het opschalingspotentieel in Europa van deze innovatie heeft een consortium van kennisinstellingen, bedrijven, publieke organisaties en steden EIT funding ontvangen via het EIT Climate-KIC Demonstrator Programma. In een project van twee jaar werken TU Delft, Aquafin, Technische Universiteit van Madrid, KU Leuven, KWR Water, Field Factors, I-Catalist en Hoogheemraadschap van Delfland gezamenlijk aan een versnelling van de stedelijke transitie naar een gedecentraliseerd netwerk van circulaire watersystemen waardoor steden klimaatresistent worden. De innovatie zal worden geïmplementeerd op vier demonstratieplekken: twee grootschalige pilots in de Nederlandse steden Someren en Pijnacker-Nootdorp, een systeem bij het ITD Living Lab bij de Technische Universiteit van Madrid in Spanje en een op de Aquafin campus in Aartselaar, België.

Het onderzoek wordt geleid door VPdelta en zal worden uitgevoerd op de technische prestaties met focus op de behandelingsprestatie, herstelefficiëntie en de business case voor verschillende stedelijke toepassingen. Workshops over ontwerprichtlijnen, implementatiestrategieën en disseminatie activiteiten zullen worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met water managers, landschapsarchitecten en eindgebruikers bij de verschillende demonstratielocaties.

Neem voor meer informatie over dit project contact op met: Julian Swinkels | J.R.A.Swinkels@tudelft.nl of Boris van Breukelen | b.m.vanbreukelen@tudelft.nl  of kijk op de website van Bluebloqs: http://www.bluebloqs.nl

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail